28. augusta 2015

psychedelic Colors of Ostrava

Toto leto je plné festivalov.. hudby.. stretnutí.. zážitkov, ktoré vo mne budú doznievať ešte dlhé týždne.

A toto je zopár okamihov z festivalu Colors of Ostrava a jeho najočarujúcejšieho areálu...

Tancovala som stále.. všade.
Užívajte.Love, passion and folklore!

Sandra


2. júna 2015

Faraway In Sahara (part II.)

Keď som stretla chlapíka menom Mido (mimochodom super človek a ešte aj pohľadný, ehm) a on medzi rečou vysvovil vetu: ,,Mám asi dvadsať koní." 
Ja: :-O 
On: ,,Chcela by si zažiť jazdenie v púšti?"
Ja: :-O

Pusa otvorená, tep ako po bežeckom maratóne.. už som na nič iné nemyslela.
Ešte trošku pozavádzať maminku s okolnosťami, aby sa nebála a hor sa za zážitkom do púšte.
Len ja, domorodý jazdec a dva strieborné araby vyznávajúce si cestou lásku.

Romantické. 

Aj by som to tak celé opísala, len... 
Ak jazdíte a budete mať niekedy tiež možnosť niečo takéto zažiť v arabskej krajine, nebuďte celkom tak bezhlaví ako ja. Nestrácajte v prvom rade rešpekt voči koňom, pretože nie je samozrejmé, že vás nesú na svojom chrbáte. Okrem toho púšť je veľmi zradná, terén doslova divoký.. kopcovitý, plný skál a kameňov. Už teraz viem, že nabudúce sa bez jazdeckých topánok a prilby nezaobídem.
 A taktiež nestrácajte rešpekt pred arabskými mužmi. Naša kultúra je celkom odlišná a my pre nich až príliš exotické..  Nechoďte sami tak ako ja. 
Iba v tom prípade, že narazíte na takého super chlapíka ako je Mido :-)

No bol to zážitok na celý život.
 A samozrejme, že mi raz ani zďaleka nestačilo...
Užívajte.

...

When I met a guy called Mido (by the way a great person and also handsome, ehm) and he just said:
“I have twenty horses”
I was like: gasp emoticon:-O 
He: “Would you like to ride in the desert?”
I was like: gasp emoticon:-O
Mouth wide open, heart beat like after a marathon.. I couldn’t think of anything else.
I didn’t say to my mother the whole truth, so she doesn’t worry too much and went straight for the desert adventure.
Just Me, native rider and two silver Arabic horses, which expressed their love to each other the whole way.

Romantic.

This would be the perfect word for it, but…
If you ride horses and you will have the opportunity to experience something similar in an Arabic country, don’t be so reckless like me. First of all don’t lose respect towards horses, because it’s not a sure thing that they carry you on their backs. Also the desert is very treacherous, the terrain is wild, full of hills, full of rocks and stones. Now I know that in future I will not go without riding boots and helmet.
And also don’t lose respect towards Arabic men. Our culture is very different and we are for them too “exotic”. Don’t go alone like me.
Only in the case of you meet such a great guy like Mido

It was a lifetime experience.
And of course once was far from enough…
Enjoy.


Cválať na koni v nekonečnej púšti...
Dychberúce.

Nezabudnem.


To gallop on a horse in never-ending desert... Breathtaking.
I will not forget.


Sahara.
Tisíce kilometrov piesku a kameňov.
Mŕtva, no aj napriek tomu tak magická, že srdce celkom opantá.

Sahara. Thousands kilometers of sand and rocks. Dead, but so magical, it will completely bewitch your heart.


..jediný strom v púšti široko ďaleko.. smerovali k nemu všetky cesty.

..far and near the only tree.. All ways led to it.


Kone musia vydržať oveľa viac ako u nás... 
Ďakujem Marabel. 
Zajtra ti prinesiem ešte viac.

Horses have to handle here far more than in our country... Thank you Marabel. I will bring you more tomorrow.


 More bolo kedysi i tam..  kde sa už dnes rozlieha iba púšť...
Fotené z konského chrbta. Obrovské mušle. Všade.
(30cm pravítko by asi bolo na zmeranie málo)

Sea used to be also there.. where now desert is... Pictures were taken from horse back. Huge sea shells. Everywhere. (30cm ruler would maybe be small to measure them)


..zážitkom nebolo len jazdenie v púšti ale i na pláži.
Stále cítim ako sa mi vietor hrá s vlasmi.. všetky tie vône! 
ach..

..the adventure wasn’t only the ride in desert, but also the beach. I still feel the wind playing with my hair.. All the scents! ach..


..celú cestu svoje maminy nasledovali aj niekoľkotýždňové "habibi" (zlatíčka)..

..moms were followed the whole way by just few weeks old “habibi” (darlings)..


yalla yalla!
Ideme do vody maličké.

yalla yalla! Let’s go in the water little ones.


Pohľad na svet je najkrajší, keď prechádza medzi ušami koňa.
(Arabské príslovie)

The most beautiful view is, when it goes between ears of a horse. (Arabic saying) …

Faraway in Paradise (part I.)


25. mája 2015

Faraway In Paradise (part I.)

Bolo tak pochabé si nahovárať, že mi more nechýbalo.
Možno ak by nehralo tak hriešnymi tyrkysovými farbami ako z filmu Modrá lagúna, možno ak by nemalo tak omamnú vôňu... A možno ak by som na vlastné oči nevidela aký farebný a neskutočne krásny dokáže byť podmorský svet.
Cesta od ktorej som pôvodne očakávala najmä oddych mi nakoniec nedala vydýchnuť ani na chvíľku. 
Opäť som bohatšia.

Kiež by som vám mohla ukázať fotky (spomienky), ktoré zostanú už len v mojej hlave.. 
No ukážem vám aspoň pár z tých, ktoré sa nám podarilo zachytiť. Aby ste mohli aj vy zacítiť túto diaľavu. 

Toto je prvá časť môjho raja.
Užívajte.


I was foolish to think I didn’t miss the sea.
Maybe if it wouldn’t be covered in sinful turquoise colors just like straight from the movie Blue Lagoon, maybe if it wouldn’t have such stunning aroma… And maybe if I wouldn’t see with my own eyes how colorful and unbelievable beautiful can the underwater world be. 
  I expected from this journey just relaxation, but at the end all the adventures left me hardly catching my breath.

I will show you at least the ones I managed to capture. So you can also feel at least a little bit of this faraway land. 

This is part one of my paradise.
Enjoy


..na hrudi som si so sebou niesla kus domoviny v podobe tradičných slovenských ornamentov..

..in the form of traditional Slovak ornaments, I took a piece of my home on my breast..


..s prílivom si na brehu mora tancovali medúzy..

..with incoming tide, jellyfish have danced on the stage of the sea shore..


..šperky mora..

..jewelry of the sea..


..len chodila a srdcia lámala..

..her steps were followed by broken hearts..


..bežec s najkrajším domčekom.. 

..runner with the most charming little house..


..keď už slnko únavou na krajinu padalo..

..when the sun tired slowly lied down on the landscape..


..ako by to bolo, keby som si so sebou nevzala aj svoje kvetinové party či neozdobila si pred cestou klobúčik..

..it wouldn’t be me, if I didn’t take with me my flower crowns or if I didn’t decorate my sun hat before the trip..


..čistá nádhera podmorského sveta! Neverila som.
Korálové útesy žiarili takými jasnými farbami.. nežne tancovali.. bola som dojatá, toto je určite raj. 

..pure beauty of the underwater world! I couldn’t believe my own eyes.
The coral reef shined with such bright colors.. they danced gently.. I was touched, this is definitely paradise.


 ..iná planéta, ktorej krásu len ťažko zachytiť na film fotoaparátu.. niečo čo musíte jendoducho vidieť na vlastné oči,  celkom zblízka.. 
(už rozumiem vášni môjho uja.. potápača :-)

..a different planet, its beauty is really hard to capture on a photography.. this is something you have to see with your own eyes, really up close.. 
(now I understand the passion of my scuba diver uncle :-)


..niekedy som mala pocit, že s nimi splývam. Boli všade vôkol mňa, celkom blízko.. celé húfy rýb..
Mala som "šťastie" aj na raju, hada a barakudu. Ale aj to k tomu patrí :-D

Aha Dory!

..sometimes I felt I’m becoming one of them. They were all around me, really close.. whole crowds of fish..
I was also “lucky” and met a sting ray, a sea snake and a barracuda. But that’s a part of the adventure :-D

Hey Dory!


..mala som krídla..

..I had wings..


Faraway In Sahara (part II.)


7. apríla 2015

Zaježovské lazy

Zaježová.
Možno ste o nej už počuli a možno ani nie. Malá dedinka v pohorí Javorie blízko Zvolena, známa posledné roky ako útočisko pre ľudí hľadajúcich pokoj, mier, prírodu a návrat k tradíciám.. kde číslo obyvateľov možno ani nepresiahne 200, no napriek tomu farebnejšia a aktívnejšia než akékoľvek tisícové mestečko. 
Z veľkej časti sa na tom podiela práve i vzdelávacie centrum Živica, kde si pobyt vychutnáte v uvoľnenej atmosfére i s vegetariánskou kuchyňou. Veru o Živici by sa toho dalo popísať mnoho a o samotnej dedinke Zaježová ešte viac. O tom ale niekedy nabudúce.
Ja som tam utiekla na pár dní nielen za oddychom a prírodou :-)

Tieto fotky vznikli pri túlaní sa po tamojších kopcoch i kopčekoch. 
Nádych, výskok! Výdych.
Radosť.
krojový kabát - handmade (pôvod Rakúsko)
sukňa - handmade (pôvod India)
boty - Dr. Martens
pierka - čo príroda dala..

Love, passion and folklore!

Sandra

17. marca 2015

Keď sa snúbi nové so starým..

V tomto príspevku Vám chcem predstaviť jeden z mojich najväčších pokladov.
Zamatovú šatku, ktorá sa na tomto svete krásni už vyše 70 rokov a pôvodne pochádza z maličkej obce Poniky pri Banskej Bystrici. Je ručne vyšívaná hodvábnymi niťami.
Napriek jej veku a dlhej ceste ku mne je aj po toľkých rokoch stále nádherná, ako nová. A ja ju budem opatrovať so všetkou láskou aby tak tomu bolo i naďalej.

...a keď mi dorazili nedávno náušnice od mojej obľúbenej šperkárky Petry Toth, vedela som, že tieto dve veci sa našli a vytvoria tak spolu dokonalú harmóniu.

Akoby boli spolu odvždy... 

zamatová šatka - Folk Art Shop (Banská Bystrica)
náušnice - Petra Toth Jewellery (kolekcia Slovenská epopej 2, limitovaná edícia)
náhrdelník - Petra Toth Jewellery (kolekcia Slovenská epopej 2)


Love, passion and folklore!

Sandra

27. februára 2015

Ľudová krása zo Záhoria

Aj keď bol v minulosti život ťažký, plný namáhavej práce ľudia chceli byť obklopení krásou. 
Silné spojenie s prírodou ich inšpirovalo pri tvorení a prenášali ho tak v rôznych formách do ľudového odevu, nábytku či vecí každodennej potreby.
Pre ochranu pred zlými silami, pre odlíšenie mladosti od staroby a slobody od manželstva či len pre potešenie... 
Prinášam Vám kúsok krásy z môjho rodného Záhoria.

Although life was harsh, full of hard work, people wanted to surround by beauty. Their strong bond with nature inspired them and they translated this inspiration into many forms of traditional clothing, furniture or every day tools and accessories. 
For protection from evil forces, to distinguish youth from old age, being free from married, or just for pleasure...
I bring you a bit of my home region celled Zahorie.

brokátová jupka z obce Podbranč / Traditional brocade shirt called jupka from the village of Podbranč

maľovaný nábytok a vyšívaný prehoz na posteľ (Malacky) / Colored furniture and an embroidered cover for bed (city of Malacky)

detail rukávu pánskej sviatočnej košele (Malacky) / Detail of a sleeve of holiday man shirt (city of Malacky)

Záhorácka izba / Traditional chamber from the Zahorie region

ženská zástera ku kroju "fjertoch" (Malacky) / Woman pinny called "fjertoch". "Fjertoch" is an essential part of the whole garb set.

praslica na pradenie s kvetom starého sveta (Perúnov kvet, slnečný symbol) / Spindle made for slubbing, decorated with the flower of the old world (the cross of Slavic god Perun)

detail ženskej pracovnej sukne z ľanu / Detail of a woman working skirt made from flax

vyšívaná šatka na maľovanej posteli / Embroidered kerchief on colored bed


Love, passion and folklore!

Sandra


23. februára 2015

Sashe.sk

Vaša chvála a časté otázky ma priviedli k tomu, že som sa i ja rozhodla nájsť si na tvorivom portále Sashe.sk svoje malé miesto.

Moju rozkvitnutú galériu, ktorá sa bude pomaly rozrastať môžte navštíviť TU.


Love, passion and folklore!
Sandra


Celkový počet zobrazení stránky

Novinky na Email